Aplicacions web

Inici > Experiència > Aplicacions Web

Xarxes3, directori de centres d'atenció sanitaria

Xarxes3

Descripció: Gestiona la relacio de centres, xarxes d'atenció crítica, pactes entre centres e informació relacionada amb els serveis d'atenció.
Tecnologies: J2EE, Google Maps, AJAX, XML, Oracle 10
Client: Servei d'emergències mèdiques

Veure més

Interactivo Pla d'Usos de Ciutat Vella

gm

Descripció: Desenvolupament del interactiu que exposa de forma visual el pla d'usos del districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Tecnologies: Flex/Flash, AJAX, XML , integrat amb Vignette
Client: IECISA

Ver más

Gestion Web 2.0 Catalogación Multimedia

gm

Descripció: Aplicació Web 2.0 per la catalogació de fonts multimedia, gestió de programacions i distribució de continguts a xarxes de pantalles narrowcasting i/o broadcasting.
Tecnologies: PHP, Javascript 2.0

Ver más

Web de Programa "Cues de pansa"

Descripció: Programació i maquetació de la web de programa "Cues de pansa" de TV3.
Tecnologies: PHP, MySQL
Client: CCRTV Interactiva

Veure més

Gestión web d'accidents

gm

Descripció: Web de gestió d'informes d'accidentes per vehícles de competición.
Tecnologies: PHP, Javascript
Client: Segurengin (Caixa d'Enginyers)

Web TV Channel

Descripció: Aplicació web per la gestió dels continguts de les pantalles publicitaries en botigues.
Tecnologies: PHP, MySQL

CCRTVI Webmail

Descripció: Instalació, adaptació i personalització de clients de correu web al grafisme del site i als sistemes propis.
Veure correu.super3.net
Veure correu.tv3.cat
Veure correu.3xl.net
Veure correu.ritmes.net
Tecnologies: PHP, JS, CSS
Client: CCRTV Interactiva

Logística Antir

Descripció: Aplicació de gestió i seguiment de paquetería.
Tecnologies: ASP, C#, SQLServer 2005
Client: Depósito y Logística Antir

Veure més

Gestió de parades i línies

Descripció: Utilidad web per la gestió e informatització de dades de línies de bus, parades, itineraris, mobiliari, etc.
Tecnologies: PHP, Oracle
Client: Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona (EMT)