Aplicacions No Web

Inici > Experiència > Aplicacions No Web

Porfoli per Android

MMK Portfoli

Descripció: Aplicació de presentació empresarial per Android que mostra el catàleg de projectes e informació de contacte. Adaptada per mobil i tablet.
Tecnologies: Android SDK 2.1+
Cliente: MediaMakers 2004 S.L.
Coming soon to Android

Catàleg de Projectes

Catàleg

Descripció: Aplicació de presentació empresarial per iPhone que mostra el nostre portfoli, catàleg de projectes i informació de contacte
Tecnologies: iOS 5, Objective-C, Cocoa Touch
Client: MediaMakers 2004

Amuso TriviaStar Server

trivia

Descripció: Aplicació encarregada de la creació les sessions, sales de joc, la comunicació multijugador i dels micropagaments del joc "Trivia Star"
Tecnologies: Red5, J2EE
Client: Project Amuso Limited

Veure més

Indexació d'events deportius

Descripció: Aplicació Win32 que permet la indexació en temps real de vídeos deportius.
Tecnologies: C#

Gestió de publicitat

trivia

Descripció: Gestió integral de les programacions i campanyes publicitaries.
Tecnologies: C#, MySQL

Cardio Viewer

trivia

Descripció: Aplicació Java que controla el visionat i l'edició de gráfiques cardiogràfiques realitzades amb un dispositiu electro-cardiógraf.
Tecnologies: Java

Subtitler

Descripció: Sistema multi-idioma de titulació que permet crear i visualitzar subtitols en pantalles de traducció simultània de forma sincronitzada, en mode automàtic o sota demanda.
Tecnologies: Microsoft Visual C++ (MFC)